skip to Main Content

Käytännönläheisiä palveluja vahvalla kokemuksella

Ecora Consulting Partners Oy:n asiantuntijoina toimivat Senior Partnerit, Tuula Pitkänen ja Juha Aspinen ovat molemmat hankkineet yli 30 vuoden kokemuksen rakennusalan IT-järjestelmien kehittämisessä sekä käyttöönotoissa. Tarjoamme näiden vuosien aikana kertyneen kokemuksen pohjalta käytännönläheisiä palveluja rakennusalan yrityksen liiketoiminnan tehostamiseen. Toteutamme palvelujamme yhteistyössä kokeneen kumppaniverkoston kanssa.

TUULA PITKÄNEN

toimitusjohtaja, Senior Partner
+358 400 642 006
etunimi.sukunimi@ecora.fi

Tuula on toiminut rakennusalan IT-järjestelmien kehittäjänä jo 80-luvun alusta lähtien, yli 30 vuoden ajan. Hän on perustanut 1981 Jyväsdata Oy nimisen yhtiö, jonka nimi muuttui 2000-luvulla Jydacom Oy:ksi ja myöhemmin EVRY Jydacom Oy:ksi. Yhtenä yrityksen pääomistajana ja toimitusjohtajana vuoteen 2017 saakka, hänen vastuullaan on ollut kehittää ja johtaa yritystä, joka on toimittanut IT-järjestelmiä sadoille suomalaisille rakennusalan yrityksille.

Tuulalla on myös erittäin laaja käytännön kokemus rakennusalan PK-yritysten prosessien kehittämisestä ICT:n avulla. Hän on osallistunut uransa aikana satoihin erilaisiin asiakas- ja tuotekehitysprojekteihin, joiden myötä rakennusalan tyypillisimmät haasteet ja prosessien pullonkaulat ovat tulleet tutuiksi.

Hän on ollut mukana myös useissa koko rakennustoimialaa koskevissa kehitysprojekteissa ja toimii edelleen aktiivisesti mukana toimialan yhteisissä kehittämishankkeissa, varsinkin digitalisaation hyödyntämiseen liittyen.

Hänen perusviestinsä yritysten päättäjille on;

Tieto, varsinkin digitaalisessa muodossa, on tänä päivänä välttämätön työkalu yrityksen johtamisessa. Ja kuten rakentajat tietävät, työkalut on syytä pitää aina huippukunnossa, mikäli halutaan saada aikaan huipputulosta.

JUHA ASPINEN

yli-insinööri, RI, Senior Partner
+ 358 400 643 098
etunimi.sukunimi@ecora.fi

Juha on 1975 valmistunut rakennusinsinööri. ”Kurssimme oli ensimmäinen Tampereen Tekussa, joka sai käyttää nelilaskinta laskutikun sijasta, eli kokemusta on digitaalisesta kehityksestä alkumetreistä saakka”.

Hän on ollut mukana kehittämässä rakennusalan sovelluksia kahdeksankymmentäluvulta ja viimeisimpänä toiminut vuodesta 2000 pilvipalveluita rakennusalalle kehittäneen Buildercomin johdossa. Juha on ollut mukana lukuisissa kehityshankkeissa Tekesin, VTT:n, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Näkökulmana näissä hankkeissa on aina ollut käytännön toteutuksen toimialapohjaisuus tavoitteena käytön helppous ja yksinkertaisuus.

Juhan tavoitteena on jalat maassa pitäen mahdollistaa rakennustoimialalla toimiville tilaisuus hyödyntää nyt käynnissä olevaa digiloikkaa. ” Tavoitteeseen päästään sopivia askelmia nousemalla, hissiä ei ole saatavilla”.

Back To Top