skip to Main Content

Tiedolla johtamisen
konsultointia rakennusalalle

Tieto on tänä päivänä yksi tärkeimpiä liiketoiminnan elementtejä kaikilla toimialoilla. Rakentamisessa tiedolla on erittäin tärkeä merkitys, koska rakennusprojektit ovat tänä päivänä usean toimijan kokonaisuuksia ja perustuvat osapuolten väliseen tiedonvaihtoon. Yrityksen johtamiseen ja hallinnointiin tarvitaan koko ajan ajantasaista tietoa.

Lähes kaikki tieto käsitellään ja tallennetaan nykyisin digitaalisesti.

Ovatko yrityksenne tietojärjestelmät hyvässä kunnossa?

Onko niiden perusta, hyvä tietoturva ja kestävät rakenteet, kunnossa?

Onko tiedossa mitä kaikkia IT-järjestelmiä yrityksenne käyttää ja miten ne toimivat kokonaisuutena?

Tukevatko ne yrityksenne toimintaprosesseja vai aiheuttavatko vain lisää töitä?

Miten voidaan hyödyntää paremmin yrityksenne järjestelmien tuottamaa, olemassa olevaa tietoa yrityksenne johtamisessa?

Mitä uusia liiketoimintoja yrityksessänne voitaisiin toteuttaa IT:n avulla?

Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joissa me Ecora Partnersilla voimme auttaa teitä. Me tarjoamme laajaan rakennusalan IT-kokemukseen perustuvaa konsultointipalvelua suomalaisille rakennusalan yrityksille.

Autamme yrityksiä
seuraavilla osa-alueilla:

Tietosuoja ja
tietoturva

  • Henkilötietosuoja ja GDPR valmiudet
  • Yleinen tietoturvakartoitus
  • Tietosuojavastaavan tehtävät palveluna

Näin tietojen hyödyntämisen perusta saadaan kuntoon ja vähennetään niistä aiheutuvia riskejä.

Prosessien
tehostaminen

  • IT-järjestelmät ja prosessit – mistä tehokkuus syntyy

Näin saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä ja parannetaan toiminnan tehokkuutta.

Uudet liiketoiminta­mahdollisuudet

Näin saadaan aikaan yrityksen liiketoiminnan kasvua.

EU:n henkilötietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018 – onko yrityksenne jo valmistautunut siihen?

Back To Top